Skip to main content

Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība

uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm

„Dažas darbavietas likvidē, veidojot jaunas. Tomēr bieži vien jaunradītās darbavietas pieprasa ļoti atšķirīgas iemaņas no tām, kas ir zudušas. Darbiniekiem no likvidētajiem amatiem reti kad var būt nepieciešamās iemaņas, lai strādātu jaunradītajos amatos (piemēram, kad roboti aizstāj roku darbu veicējus fabrikas līnijās, nepieciešams kāds, kas apkops robotus un to programmnodrošinājumu, taču diez vai šo lomu varēs ieņemt kāds no fabrikas strādniekiem). Tāpēc līdzsvara saglabāšana starp likvidējamajiem un radītajiem amatiem joprojām ir aktuāla un diskutējama tēma.”