Skip to main content

Izglītības atbilstība

Vidzemes reģiona izglītības atbilstība darba tirgus pieprasījumam ir sadalīta profesiju grupās.
Vadītāji

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā

Vadītāji (kopā) 54      

Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji

16

 

 

Biznesa vadība. Bak.

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA; Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis.

Mārketings un tirdzniecība koledža Turība Cēsis

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji

16

 

 

Sociotehniksu sistēmu modelēšana mag.,

Informācijas tehnoloģijas. Koledža, bak. ViA.

Datorvadība ba. RTU Cēsis

Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji

15

 

 

Biznesa vadība. Bak.

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA. Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis. Mārketings un tirdzniecība koledža Turība Cēsis

Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji

11

Loģistikas speciālists (38) Valmiera

38

 

Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji

10

 

 

Pārvaldība un komunikācija. Maģ., Pārvaldība un inovācijas bak. ViA;

Tiesību zinātnes koledža Turība Cēsis. Jurista palīgs Juridiskajā koledžā Gulbenē, Valmierā

Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji

9

 

 

Biznesa vadība. Bak.

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA. Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis. Finanses un grāmatvedība koledža, Mārketings un tirdzniecība koledža Turība Cēsis

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji

6

Agrārā sektora komercdarbinieks (28) Priekuļi

28

 

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji

6

 

 

Biznesa vadība. Bak.

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA. Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis. Mārketings un tirdzniecība koledža Turība Cēsis

Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji

6

 

 

Tūrisma organizācija un vadība ,

Biznesa vadība bak. un Tūrisma stratēģiskās vadības maģ. ViA

Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji

2

 

 

Biznesa vadība bak.,

Biznesa vides vadība maģ. ViA.

Viesmīlības serviss koledža Turība Cēsis

Būvdarbu projektu vadītāji ar lielu pieredzi

1

 

 

 

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki

Vecākie speciālisti un speciālisti

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā 

Vecākie speciālisti un speciālisti (kopā)

90

 

 

 

Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)

27

 

 

 

Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti

21

 

 

 

Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi

15

 

 

Informācijas tehnoloģijas. Koledža, bak. ViA.

Datorvadība bak. RTU Cēsis

Finanšu vecākie speciālisti

14

 

 

Biznesa vadība. Bak.,

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA. Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis.

Finanses un grāmatvedība Turība Cēsis

Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti

13

 

 

Biznesa vadība. Bak.,

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA. Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis. Mārketings un tirdzniecība koledža Turība Cēsis

Elektrotehnoloģiju inženieri

12

 

 

Elektronika bak. RTU Cēsis

Ārsti

11

 

 

 

Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti  10 Modes dizaina speciālists (10) Valmiera    

Juridisko lietu vecākie speciālisti

10

 

 

Tiesību zinātnes koledža Turība Cēsis. Jurista palīgs koledža Juridiskajā koledžā Gulbenē, Valmierā

Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti

9

 

 

Informācijas tehnoloģijas. Koledža, bak. ViA.

Datorvadība ba. RTU Cēsis

Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti

9

 

 

Pārvaldība un inovācijas. Bak. ,

Pārvaldība un komunikācija maģ.ViA

Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti

8

 

 

 

Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti

7

Teksta redaktora operators (30) Alsviķi

30

Informācijas tehnoloģijas. Koledža, bak. ViA. Datorvadība ba. RTU Cēsis

Administratīvie un specializētie sekretāri

7

 

 

 

Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki

7

 

 

Biznesa vadība. Bak.,

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA. Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis. Mārketings un tirdzniecība koledža Turība Cēsis

Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti

7

 

 

Tiesību zinātnes koledža Turība Cēsis. Jurista palīgs koledža Juridiskajā koledžā Gulbenē, Valmierā

Komercpakalpojumu speciālisti (t.sk. projektu vadītāji)

7

Agrārā sektora komercdarbinieks (28) Priekuļi

28

Biznesa vadība. Bak.,

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA. Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis. Finanses un grāmatvedība Turība Cēsis

Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki

6

Deju kolektīva repetitors (2). Dziedātāj ansambļa vadītājs (4) Kora dziedātājs (9)Kormeisatrs, kora dziedātājs (4), mūziķis eifonists (1), ērģeļnieks (1), flautists (1), ģitārists (2), klarnetists (1), koklētājs (3), pianists-koncertmeistars (9), saksofonists (6), trompetists (1), tubists (1), vijolnieks (1)Cēsis

46

 

Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti

6

 

 

 

Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

5

 

 

 

Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi

5

Aukle (44) Ērgļi

44

 

Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

5

 

 

 

Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti

5

 

 

 

Citi izglītības jomas vecākie speciālisti

5

 

 

RPIVA Cēsīs, Alūksnē, Madonā

Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri

4

Vizuālās reklāmas dizaina speciālisti (15) Valmiera

15

 

Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti

4

 

 

 

Medicīnas māsu speciālisti

4

 

 

 

Ārstu palīgi

3

 

 

 

Medicīnas un farmācijas speciālisti

3

 

 

 

Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti

3

Telekomunikāciju tehniķis (plānots) Cēsis

 

 

Finanšu un matemātikas speciālisti

3

 

 

Biznesa vadība. Bak.,

Biznesa vides vadība. Maģ. ViA. Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis. Finanses un grāmatvedība Turība Cēsis

Valsts varas īstenošanas speciālisti

3

 

 

Pārvaldība un inovācijas. Bak.,

Pārvaldība un komunikācija maģ. ViA

Veterinārārsti

2

 

 

 

Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi

2

 

 

 

Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti

2

 

 

 

Veterinārie asistenti

1

Veterinārārsta asistents (122) Smiltene

122

 

Agronomi

1

 

 

 

Dzērienu tehnologi

1

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (30)Valmiera

30

 

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki

1

Agrārā sektora komercdarbinieks (28) Priekuļi. Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (73) Priekuļi. Lauku īpašuma apsaimniekotājs (236) Priekuļi, Barkava

427

 

Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti

1

Teksta redaktora operators (30) Alsviķi

30

 

Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti

1

 

 

Sociotehniksu sistēmu modelēšana doktorantūra.,

Biznesa vides vadības,

Pārvaldība un komunikācija,

Tūrisma stratēģiskā vadība,

Starptautisko tūrisma pasākumu vadība, Sociotehnisku sistēmu modelēšana ViA

Profesionālās izglītības pedagogi

1

 

 

RPIVA Alūksnē, Cēsīs, Madonā

Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti

1

 

 

 

Līdzekļu piesaistes un ziedotāju attiecību speciālisti

1

 

 

Biznesa vides vadība. Maģ.,

Starptautisko tūrisma pasākumu vadība maģ. ViA.

Finanses un grāmatvedība koledža Turība Cēsis

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki

Kalpotāji

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā

Kalpotāji (kopā)

12

 

 

 

Klientu informētāji

7

Viesmīlības pakalpojumu speciālisti (322) Valmierā, Rankā, Smiltenē, Ērgļos, Barkavā. Klientu apkalpošanas speciālists (20) Priekuļi.

342

Tūrisma organizācija un vadība. Bak. ViA

Iestāžu kalpotāji

5

Lietvedis (0) Barkava. Teksta redaktora operators (30) Alsviķi

30

Tiesību zinātnes koledža Turība Cēsis. Jurista palīgs koledža

Juridiskajā koledžā Gulbenē, Valmierā

Uzskaites darbinieki

4

Grāmatvedis (130) Smiltene, Valmiera

130

Finanses un grāmatvedība koledža Turība Cēsis

Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki

1

Loģistikas speciālists (38) Valmiera

38

 

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā 

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (kopā)

33

 

 

 

Pavāri

12

Pavārs (151)Smiltene, Alsviķi, Valmiera, Ranka, Barkava. Pavāra palīgs (47) Alsviķi, Ranka. Bistro pakalpojumu darbinieks (0) Ērgļi. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (225)Priekuļi, Smiltene, Valmiera

423

 

Namu pārziņi un saimniecības vadītāji

7

Lauku īpašuma apsaimniekotājs (236) Priekuļi, Barkava

236

Biznesa vadība. Bak. ViA.

Uzņēmējdarbības vadība. Bak. RTU Cēsis. Namu pārvaldnieks koledža Juridiskajā koledžā Gulbenē, Valmierā

Veikalu pārdevēji

9

Mazumtirdzniecības darbinieks (38) Valmiera

38

 

Viesmīļi un bārmeņi

5

Viesmīlis (0) Ērgļos. Restorāna pakalpojumu speciālists (30) Valmiera

30

Viesmīlības serviss koledža Turība Cēsis

Citi tirdzniecības darbinieki

5

Mazumtirdzniecības darbinieks (38) Valmiera

38

 

Ielu un tirgus pārdevēji

2

Mazumtirdzniecības darbinieks (38) Valmiera

38

 

Kasieri un biļešu pārdevēji

2

Mazumtirdzniecības darbinieks (38) Valmiera

38

 

Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki

3

Ekotūrisma speciālists (22) Priekuļi. Lauku tūrisma speciālists (6)Smiltene. Viesmīlības pakalpojumu speciālists (322)

350

Tūrisma organizācija un vadība. Bak., Tūristu gids- mazo pasākumu organizators ViA.

Viesmīlības serviss koledža Turība Cēsis

Konditori

1

Konditors (18) Smiltene, Valmiera. Konditora palīgs (..) Dzelzavā

18

 

Apdrošināšanas aģenti

1

 

 

 

Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

1

SPA speciālists (23) Barkava

23

 

Fotomeistari

1

Fotodizaina speciālists (0) Valmiera

 

 

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā 

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki (kopā)

17

 

 

 

Kultūraugu audzētāji

6

Arborists (21) Ērgļi

21

 

Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5

Arborists (21) Ērgļi

21

 

Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

3

 

 

 

Motorzāģu operatori

3

Motorzāģa operators (7) Ērgļi

7

 

Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji

2

 

 

 

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā 

Kvalificēti strādnieki un amatnieki (kopā)

60

 

 

 

Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

24

Būvstrādnieks (53) Ērgļi, Alsviķi. Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis (199) Smiltene. Ceļu būvtehniķis (12) Smiltene. Ēku būvtehniķis (13) Priekuļi. Ēku celtnieks (16) Priekuļi. Jumiķis (16) Ērgļi

309

 

Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

16

Būvizstrādājumu galdnieks (42) Ranka. Galdnieka palīgs (6) Ranka. Galdnieks (19) Alsviķi. Guļbūves ēku celtnieks (16) Ērgļi. Mēbeļu dizaina speciālists (0),Restauratora asistents (0) Mēbeļu galdnieks (69) Cēsis

152

Koku ēku celtniecība un ekobūves (koledža, ViA)

Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

15

Apdares darbu tehniķis (104) Priekuļi, Barkava. Apmetējs (0) Barkava. Namdaris (96) Priekuļi, Cēsis

200

 

Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki

15

Autoelektriķis (61) Priekuļi. Automehāniķis (239)Priekuļi, Smiltene. Autoatslēdznieks (0) Priekuļi

300

 

Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji

13

Elektrotehniķis (70) Cēsis

70

Enerģētika bak. RTU Cēsis

Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

11

 

 

 

Amatnieki

8

Apavu labotājs (10) Alsviķi

10

 

Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

6

 

 

 

Elektronisko un telekomunikāciju iekārtu mehāniķi un labotāji

4

Datorsistēmu tehniķis (95) Priekuļi. Mehatronisku sistēmu tehniķis (54) Valmiera

149

Mehatronika (koledža) ViA.

Enerģētika bak. RTU Cēsis

Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

3

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (30)Valmiera

30

 

Griezējinstrumentu asinātāji

1

 

 

 

Apģērbu šuvēji un gludinātāji

1

Apģērbu modelētājs (6) Valmiera. Drēbnieks (4) Ranka. Tekstiliju ražošanas speciālists (11) Valmiera

21

 

Akmens apstrādes/apdares meistari

1

 

 

 

Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

1

 

 

 

Mērnieki un topogrāfi

1

 

 

 

Mākslinieki - gleznotāji, grafiķi u.c. mākslas veidu profesionāli pārstāvji

1

Interjera dizaina speciālists (24), Interjera noformētājs (6) Valmiera

30

 

Maketētājs

1

 

 

 

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki

Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā 

Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (kopā)

43

 

 

 

Transportlīdzekļu vadītāji

11

 

 

 

Smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji

10

 

 

 

Koksnes apstrādes un papīra ražošanas iekārtu operatori

10

Kokapstrādes iekārtu operatori (0) Smiltenē

 

 

Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas iekārtu operatori

9

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (73) Priekuļi

73

 

Metāla apstrādes un metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori

7

 

 

 

Ieguves un minerālu apstrādes iekārtu operatori

4

 

 

 

Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori

4

 

 

 

Tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

3

Tekstiliju ražošanas speciālisti (11) Valmiera

 

 

Citu rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori

3

 

 

 

Montieri

4

 

 

 

Meža mašīnu operatori

2

 

 

 

Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti) un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

2

 

 

 

Papīra otrreizējās pārstrādes un produkcijas ražošanas operatori

1

 

 

 

Ūdens un kanalizācijas tīklu speciālisti

1

 

 

 

Ķīmisko un fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori

1

 

 

 

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki

Vienkāršās profesijas

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā 

Vienkāršās profesijas (kopā)

25

 

 

 

Rūpniecības un citi strādnieki

8

 

 

 

Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi

8

Aukle (44) Ērgļi

 

 

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki

5

Arborists (21) Ērgļi

 

 

Transporta strādnieki un krāvēji

2

 

 

 

Atkritumu savācēji

2

 

 

 

Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki

1

 

 

 

Florists- pārdevējs

1

 

 

 

Sētnieki

1

 

 

 

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki

Nacionālo bruņoto spēku profesijas

Darba devēju pieprasītā profesija nākotnē

Pieprasītais darbinieku skaits izlasē*

Piedāvātās profesionālās studiju programmas reģionā (studējošo skaits)

Kopā audzēkņu skaits profes.izgl. progr.

Piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas reģionā

Nacionālo bruņoto spēku profesijas (kopā)

0

 

Nacionālo Bruņoto Spēku Instruktoru skola (ap 300)

 

*Izlase ir 147 aptaujāti uzņēmumi, kuros būs nepieciešami 678 darbinieki