Skip to main content

Izglītības iestādes Vidzemē

Arodizglītību Vidzemes reģionā pēc iegūtās pamatizglītības 2015. gadā piedāvāja 8 skolas ar 4 filiālēm. Arodizglītību pēc iegūtās vidējās izglītības piedāvā 7 vietās. Daļa piedāvāto programmu pārklājas. Augstāko izglītību reģionā piedāvā Vidzemes augstskola un 12 citu augstskolu filiāles. Reģionā profesionālās izglītības studiju pārklājums ir samērā labs, bet ir ierobežota studiju programmu izvēle. Ne visas izglītības iestāžu piedāvātās studiju programmas tiek īstenotas grupu komplektācijas dēļ.

Augstskolas

Vidzemes Augstskola
Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Madonas filiāle
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāle
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Alūksnes filiāle
Rēzeknes augstskolas filiāle Madonā
Juridiskās koledžas Valmieras filiāle
Juridiskās koledžas Gulbenes filiāle
Grāmatvedības un finanšu koledžas Valmieras filiāle
Grāmatvedības un finanšu koledžas Gulbenes filiāle
Biznesa augstskola Turība Cēsu filiāle
Baltijas Starptautiskā akadēmijas Smiltenes filiāle

Profesionālās skolas

Valmieras tehnikums - Ranka
Valmieras tehnikums
Valmieras Mākslas vidusskola
Vaidavas speciālā internātspamatskola
Sveķu internātpamatskola
Spāres internātpamatskola
Smiltenes tehnikums – Alsviķi
Smiltenes tehnikums
Priekuļu tehnikums - Ērgļi
Priekuļu tehnikums
Palsmanes internātpamatskola
Cēsu Profesionālā vidusskola
Barkavas Profesionālā vidusskola
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola