Skip to main content

Kompetences

Svarīgākās kompetences darba tirgū: spēja saskatīt jaunas iespējas, angļu valoda, atvērtība pret mainīgo un spēja pielāgoties mainīgai videi.
Īpaši nozīmīgas prasmes: pielietot apgūtās zināšanas, izmantot tehnoloģijas ikdienas darbā, kā arī pašam spēt apgūt jaunas prasmes un zināšanas, kuras izmantot savā profesijā.
Vadītāji
Vecākie speciālisti
Speciālisti
Kalpotāji
Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
Kvalificēti lauksaimniecības darbinieki
Kvalificēti strādnieki un amatnieki
Iekārtu un mašīnu operatori
Vienkāršo profesiju darbinieki