Skip to main content

Nosaukums

Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm

Pasūtītājs

Valmieras pilsētas pašvaldība

Izpildītājs

Vidzemes Augstskola

Pētnieku grupa

„Vidzemes Augstskolas reģiona pētījumi”

Dr.oec. Sarmīte Rozentāle
Dr.oec. Agita Līviņa
Mg.sc.oec. Sandra Brigsa
Mg.oec. Aigars Andersons
Mg.oec. Ieva Kreituze

Projekta vadītāja

Sarmīte Rozentāle
[email protected]

Projekta laiks

2015.g. augusts - 2016.g. janvāris

Pētnieku grupa apvieno profesionāļus ar plašu izglītības spektru: ekonomika, socioloģija, statistika, sociotehnisku sistēmu modelēšana. Pētnieku grupas darbība ir orientēta uz pētījuma rezultātu praktisku pielietojamību, kas balstās ciešā sadarbībā ar pasūtītāju, izstrādājot  pētījuma saturu un sadarbībā ar uzņēmējiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem un ekspertiem operatīvā informācijas ieguvē un apstrādē. Pētnieku grupa veic dažādus Vidzemes reģionam nepieciešamus analītiskus, aprakstošus vai eksperimentu pētījumus.

Publikācijas

1. „Personal competences for future labour market in Vidzeme region, Latvia”, 2016
2. „Future labour market demand in Vidzeme region, Latvia”, 2016 (Skatīt šeit)

Lūdzu uz pētījumu atsaukties šādi: Rozentale, S., Livina, A., Brigsa, S., Andersons, A., Kreituze, I. (2016). Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzemes Augstskola, Latvija.